Detalls

El clip òptim RX transforma l’estàndard S71X, S60X, EQX2, S50X, S50R, S40R, S40RS i S20R en un somni òptic.

Li permet ajustar el clip tan a prop com sigui possible a la lent, ia més garanteix una visió perfecta.

Muntura de filferro d’acer lleugera, resistent, flexible i duradora. ? Fàcil d’ajustar al pont nasal metàl·lic.

Compatible amb S71X, S60X, EQX2, S50X, S50R, S40R, S40RS i S20R.

Bossa per ulleres i lents de prova incloses.

Informació addicional