Detalls

Càmara Continental 700 x 25-32c

Llarg de vàlvula 60 mm

Tipus de vàlvula presta

Informació addicional