Detalls

El Lubricant en esprai o polvoritzador WD- 40, literalment, té 2000 usos garantits: lubrica, penetra, desbloqueja, neta i protegeix de la corrosió desplaçant la humitat com cap altre producte gràcies a la seva capacitat dielèctrica. Si té un problema, WD-40 és la solució.
WD-40, a part de les seves 2000 usos, té 5 funcions bàsiques:
1. Neteja: passa a través de la pols, la brutícia, els grumolls de greix i l’oli per netejar la superfície tractada deixant lluent.
2. Repel·leix la humitat: recobreix totalment les superfícies, penetrant sota la humitat i creant una barrera protectora entre la humitat i el metall
3. Penetra: afluixa i allibera peces metàl·liques oxidades, bloquejades o brutes.
4. Lubrica: els seus ingredients lubricants s’escampen sobre totes les parts aplicades.
5. Protegeix: diposita ingredients resistents a la corrosió sobre la totalitat de la superfície de l’àrea tractada. Així es forma una barrera altament protectora.

Informació addicional